Trang wed giá cả nguyên vật liệu In

Nguyên liệu ( thép không rỉ ) của công ty chúng tôi 100% nhập khẩu từ Đài Loan.

Dưới đây là website của phòng giao dịch tại Luân Đôn - Anh để xem thông tin về nguyên liệu, xin vui lòng truy cập : http://www.lme.co.uk/nickel.asp