???
Van Inox
Van - kh?p n?i
Tin t?c
PDF. In Email

Nguyên li?u ( thép không r? ) c?a công ty chúng tôi 100% nh?p kh?u t? ?ài Loan.

D??i ?ây là website c?a pḥng giao d?ch t?i Luân ?ôn - Anh ?? xem thông tin v? nguyên li?u, xin vui ḷng truy c?p : http://www.lme.co.uk/nickel.asp

 


 

CÔNG TY TNHH ?ÚC CHÍNH XÁC RAY CHURN
???ng 19 Khu Ch? Xu?t TÂN THU?N , Qu?n 7, TP. HCM
?i?n tho?i : 84-8-37701567~8    Fax  : 84-8-37701639
Website : www.raychurn.com  Email : liao.pro@msa.hinet.net - raychurn700@gmail.com

00282250
TodayToday0